Hiển thị 1–60 của 409 kết quả

Bàn giám đốc

3.405.000 
4.945.000 
3.389.000 
1.882.000 
6.009.000 
6.255.000 
5.214.000 
4.945.000 
5.214.000 
4.277.000 
5.214.000 
5.252.000 
4.801.000 
4.185.000 
7.353.000 

Bàn họp

3.739.000 
3.753.000 
4.667.000 
5.401.000 
999.000 
4.415.000 
1.283.000 
10.276.000 
1.695.000 
1.695.000 
7.278.000 
3.177.000 
4.725.000 
3.605.000 
4.415.000 

Bàn máy tính

1.430.000 
1.724.000 
1.362.000 
1.180.000 
1.159.000 
1.608.000 
1.765.000 
2.382.000 
1.539.000 
1.415.000 
785.000 
707.000 
2.149.000 
2.234.000 
1.466.000 

Bàn nhân viên

2.444.000 
1.221.000 
1.167.000 
1.746.000 

Bàn HR120SC7 Hòa Phát

5.00 out of 5(3 đánh giá)
1.131.000 
2.444.000 
1.062.000 
2.079.000 
1.153.000 
836.000 
2.091.000 
1.167.000 
2.154.000 

Bàn trưởng phòng

1.647.000 
2.091.000 
2.025.000 
2.388.000 
3.996.000 
3.483.000 
2.930.000 
1.772.000 
1.593.000 
2.419.000 
4.158.000 
3.429.000 
2.510.000 
2.848.000 
2.456.000 

Kệ (CPU,bàn phím), góc bàn, bàn phụ

180.000 
217.000 

Kệ CPU NTC01

0 out of 5
180.000 
228.000 
1.174.000 
418.000 
512.000 
825.000 
157.000 
653.000 
205.000 
241.000 

Module bàn làm việc

14.326.000 
13.530.000 
9.222.000 
8.319.000 
11.478.000 
14.935.000 
15.300.000 
10.734.000 
7.738.000 
6.437.000 
7.211.000 
11.194.000 
5.401.000 
11.866.000