830.000 
-3%

Ghế Nhân Viên SG550 Có Tay

5.00 out of 5(4 đánh giá)
520.000  504.000 
628.000 
1.121.000 
628.000 
482.000 
809.000 
716.000 
809.000 
1.053.000 
863.000 
967.000 
1.224.000 
937.000 
1.273.000 

Bàn văn phòng

2.137.000 
997.000 
956.000 
1.526.000 

Bàn HR120SC7 Hòa Phát

5.00 out of 5(2 đánh giá)
988.000 
2.137.000 
1.198.000 
664.000 
945.000 
1.851.000 
1.027.000 
744.000 
1.862.000 
1.039.000 
1.917.000 

HỘC BÀN, TỦ PHỤ, KỆ SÁCH

664.000 
693.000 
1.051.000 
781.000 
913.000 
1.284.000 
1.562.000 
979.000 
1.403.000 
1.886.000 
1.273.000 
901.000 
1.376.000 

TỦ SẮT, TỦ GỖ, TỦ HỒ SƠ

4.069.000 
2.696.000 
1.872.000 
5.177.000 
3.018.000 
2.428.000 
1.878.000 
2.151.000 
2.819.000 
21.100.000 
2.460.000 
3.091.000 
2.635.000 
4.295.000 
3.975.000 
2.675.000 
2.889.000 
2.382.000 
2.382.000 
2.675.000 
5.714.000 
2.602.000 
4.845.000 
9.504.000 
4.688.000 
5.577.000 
5.934.000