-8%
1.000.000  933.000 
-15%

Ghế Nhân Viên SG550 Có Tay

5.00 out of 5(4 đánh giá)
700.000  600.000 
705.000 
-8%
1.350.000  1.257.000 
-9%
750.000  706.000 
-13%
650.000  573.000 
-6%
970.000  925.000 
-6%
850.000  814.000 
-13%
940.000  886.000 
-7%
1.300.000  1.209.000 
970.000 
-8%
1.200.000  1.106.000 
1.375.000 
-9%
1.100.000  1.052.000 
1.430.000 

Bàn văn phòng

2.444.000 
1.214.000 
1.166.000 
1.746.000 

Bàn HR120SC7 Hòa Phát

5.00 out of 5(3 đánh giá)
1.131.000 
2.444.000 
1.371.000 
746.000 
1.062.000 
2.079.000 
1.153.000 
836.000 
2.091.000 
1.167.000 
2.154.000 

HỘC BÀN, TỦ PHỤ, KỆ SÁCH

746.000 
779.000 
1.180.000 
877.000 
1.026.000 
1.442.000 
1.754.000 
1.005.000 
1.099.000 
1.576.000 
2.118.000 
1.430.000 
1.012.000 
1.545.000 
1.115.000 

TỦ SẮT, TỦ GỖ, TỦ HỒ SƠ

4.709.000 
3.143.000 
2.183.000 
6.035.000 
3.390.000 
2.727.000 
2.109.000 
2.416.000 
3.167.000 
23.700.000 
2.868.000 
3.603.000 
3.071.000 
4.913.000 
4.548.000 
3.061.000 
3.305.000 
2.724.000 
2.724.000 
3.061.000 
6.537.000 
2.976.000 
5.543.000 
10.872.000 
5.363.000 
6.380.000 
6.788.000