863.000 
-8%

Ghế Nhân Viên SG550 Có Tay

5.00 out of 5(4 đánh giá)
540.000  524.000 
653.000 
1.166.000 
653.000 
501.000 
841.000 
745.000 
841.000 
1.095.000 
898.000 
1.006.000 
1.273.000 
974.000 
1.324.000 

Bàn văn phòng

2.222.000 
1.085.000 
1.042.000 
1.587.000 

Bàn HR120SC7 Hòa Phát

5.00 out of 5(2 đánh giá)
1.028.000 
2.222.000 
1.246.000 
691.000 
983.000 
1.925.000 
1.068.000 
774.000 
1.936.000 
1.081.000 
1.994.000 

HỘC BÀN, TỦ PHỤ, KỆ SÁCH

691.000 
721.000 
1.093.000 
812.000 
950.000 
1.335.000 
1.624.000 
1.018.000 
1.459.000 
1.961.000 
1.324.000 
937.000 
1.431.000 
1.032.000 

TỦ SẮT, TỦ GỖ, TỦ HỒ SƠ

4.232.000 
2.857.000 
1.984.000 
5.486.000 
3.139.000 
2.525.000 
1.953.000 
2.237.000 
2.932.000 
21.944.000 
2.607.000 
3.276.000 
2.792.000 
4.467.000 
4.134.000 
2.782.000 
3.005.000 
2.477.000 
2.477.000 
2.782.000 
5.943.000 
2.706.000 
5.039.000 
9.884.000 
4.876.000 
5.800.000 
6.171.000