Hiển thị một kết quả duy nhất

2.795.000 
3.549.000 
3.782.000 
4.103.000 
2.318.000 
3.360.000