Hiển thị một kết quả duy nhất

1.780.000 
1.416.000 
1.665.000 
2.111.000 
2.337.000 
1.864.000 
2.000.000 
2.179.000 
2.280.000 
3.010.000 
3.010.000 
2.280.000 
1.977.000 
1.673.000 
3.156.000 
4.718.000 
1.820.000