Hiển thị một kết quả duy nhất

6.600.000 
49.488.000 
8.252.000 
26.009.000 
4.692.000 
7.520.000