Hiển thị một kết quả duy nhất

1.014.000 
1.364.000 
1.270.000 
1.563.000 
1.153.000 
1.364.000 
1.835.000 
826.000 
1.014.000 
1.228.000 
2.506.000 
892.000