Hiển thị một kết quả duy nhất

3.382.000 
3.609.000 
3.667.000