Hiển thị một kết quả duy nhất

562.000 
1.167.000 
1.167.000 
541.000 
564.000