Hiển thị một kết quả duy nhất

1.987.000 
1.854.000 
3.512.000 
1.431.000 
1.595.000 
1.740.000 
2.089.000 
2.853.000 
2.504.000 
2.370.000 
2.044.000 
2.430.000 
2.013.000 
3.460.000 
1.449.000 
1.370.000 
1.685.000 
2.898.000 
2.438.000 
3.325.000 
1.541.000 
1.325.000