Hiển thị một kết quả duy nhất

292.000 
372.000 
1.236.000 
2.928.000 
1.636.000 
2.562.000