Hiển thị một kết quả duy nhất

833.000 
798.000 
760.000 
882.000 
536.000