Hiển thị một kết quả duy nhất

14.973.000 
4.692.000 
7.520.000