Hiển thị một kết quả duy nhất

6.600.000 
66.612.000 
49.488.000 
26.009.000