Hiển thị một kết quả duy nhất

2.000.000 
1.650.000 
2.684.000 
4.392.000 
2.373.000 
4.758.000 
1.600.000 
3.039.000 
3.927.000 
3.000.000 
2.217.000 
2.178.000