Hiển thị một kết quả duy nhất

7.600.000 
7.920.000 
9.730.000 
10.341.000 
10.723.000