Hiển thị một kết quả duy nhất

39.085.000 
9.028.000 
48.213.000 
12.144.000 
3.294.000 
12.920.000 
16.714.000 
14.725.000 
19.418.000 
28.843.000 
30.294.000 
12.720.000 
23.509.000 
13.340.000 
23.290.000 
19.963.000 
17.705.000