Hiển thị một kết quả duy nhất

2.290.000 
2.110.000 
871.000 
2.938.000 
4.056.000 
630.000 
920.000 
936.000 
3.708.000 
5.610.000 
1.935.000 
3.537.000 
3.867.000 
3.762.000 
4.395.000 
4.395.000 
3.933.000 
627.000 
726.000 
2.362.000