Hiển thị một kết quả duy nhất

400.000 
406.000 
782.000 
1.175.000 
2.290.000 
2.110.000 
871.000 
2.938.000 
4.056.000 
630.000 
920.000 
936.000 
850.000 
3.708.000 
5.610.000 
1.935.000 
3.537.000 
3.867.000 
3.762.000 
4.395.000 
4.395.000 
3.933.000 
627.000 
726.000 
2.362.000