Hiển thị một kết quả duy nhất

334.000 
378.000 
427.000 
256.000 
256.000