Hiển thị một kết quả duy nhất

615.000 
2.262.000 
1.930.000 
1.375.000 
1.067.000 
2.072.000 
1.382.000 
2.029.000 
1.885.000 
1.170.000