Hiển thị một kết quả duy nhất

4.810.000 
5.154.000 
9.324.000 
13.516.000