Hiển thị một kết quả duy nhất

1.523.000 
2.256.000 
1.947.000 
2.073.000 
2.500.000 
2.251.000 
2.528.000 
2.251.000 
2.562.000 
2.528.000 
2.226.000 
1.530.000 
2.226.000 
2.529.000 
2.500.000