Hộc di động M3DVM1

1.545.000 

Sẵn sàng giao ngay
Thông số hộc di động M3DVM2
Chiều dài Chiều sâu Chiều cao
42 cm 50 mm 62 cm