Hiển thị một kết quả duy nhất

571.000 
1.247.000 
1.247.000 
551.000 
576.000