Showing 1–60 of 403 results

Bàn giám đốc

3.022.000 
4.115.000 
2.820.000 
1.566.000 
5.000.000 
5.205.000 
4.338.000 
4.115.000 
4.338.000 
3.559.000 
4.338.000 
4.370.000 
3.994.000 
3.482.000 
6.118.000 

Bàn họp

3.111.000 
3.122.000 
3.883.000 
4.494.000 
831.000 
3.674.000 
1.067.000 
8.550.000 
1.410.000 
1.410.000 
6.056.000 
2.595.000 
3.932.000 
3.000.000 
3.674.000 

Bàn máy tính

1.168.000 
1.409.000 
1.112.000 
938.000 
921.000 
1.314.000 
1.442.000 
1.947.000 
1.257.000 
1.156.000 
642.000 
578.000 
1.756.000 
1.825.000 
1.197.000 

Bàn nhân viên

1.943.000 
932.000 
893.000 
1.387.000 

Bàn HR120SC7 Hòa Phát

5.00 out of 5(2 nhận xét)
898.000 
1.943.000 
883.000 
1.730.000 
695.000 
1.740.000 
971.000 
1.792.000 

Bàn trưởng phòng

1.370.000 
1.740.000 
1.685.000 
1.987.000 
3.325.000 
2.898.000 
2.438.000 
1.475.000 
1.325.000 
2.013.000 
3.460.000 
2.853.000 
2.089.000 
2.370.000 

Kệ (CPU,bàn phím), góc bàn, bàn phụ

150.000 
180.000 

Kệ CPU NTC01

0 out of 5
150.000 
190.000 
977.000 
348.000 
426.000 
687.000 
130.000 
544.000 
171.000 
200.000 

Module bàn làm việc

11.921.000 
11.258.000 
7.674.000 
6.922.000 
9.550.000 
12.427.000 
12.731.000 
8.932.000 
6.169.000 
5.356.000 
5.741.000 
9.314.000 
4.380.000 
9.693.000