Hiển thị một kết quả duy nhất

3.512.000 
1.431.000 
2.504.000 
2.430.000 
3.460.000 
1.449.000 
2.898.000 
2.438.000 
1.325.000